info@bramando.pl
19-01-2020
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcej
 

Regulamin sklepu internetowego

Przy zamówieniach mieszanych ogrodzeń z różnych serii mogą występować różnice kolorystyczne w powłoce Ral - brak 100% dopasowania kolorów.

Ocena, opis, wyrażenie opinii:
BRAMANDO.PL wyraźnie zwraca uwagę, że zabrania się wyrażania wszelkich opinii – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – na publicznych portalach. Nierzeczowe osądy i nieprawdziwe opinie mogą naruszyć prawo osobiste zainteresowanego, które chronione jest przez stosowne przepisy prawne. Opinie mogą równiż naruszać prawa zainteresowanego w stosunku do zakładu produkcyjnego. Obejmuje to między innymi stałą klientelę przedsiębiorstwa i jest chronione przez stosowne przepisy prawne. Krzywdzące opinie mogą szkodzić firmie produkcyjnej, co daje jej prawo do wysuwania roszczeń w sprawie. Poza żądeniem zaprzestania i usunięcia krzywdzących opinii, firma ma również prawo domagać się odszkodowania w ramach stosownych przepisów prawnych.Partner handlowy akceptuje ogólne warunki handlowe i sposób prowadzenia interesów. Ich naruszenie grozi karą do 20000 PLN oraz możliwością wniesienia pozwu o odszkodowanie. 

Norma PN EN 13241-1
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne działanie systemu ogrodzeniowego. Dlatego w regularnych odstępach czasu (w zależności od częstotliwości użytkowania i obszaru użytkowania, ale przynajmniej raz w roku) przeprowadzać kontrolę i konserwację przez eksperta (inspekcję), w przeciwnym razie wygasa prawo do gwarancji.Dla każdej bramy z napędem elektrycznym, BRAMANDO.PL systemy ogrodzeniowe zaleca pakiet bezpieczeństwa składający się z 5 listw bezpieczeństwa i dwóch par fotokomórek. W przypadku braku różnych elementów bezpieczeństwa odpowiedzialność spoczywa na samym kliencie: w przypadku systemów bramowych, które zwykle nie są wyposażone w pełny pakiet bezpieczeństwa ze względu na koszty, sami odbiorcy biorą odpowiedzialność za uruchomienie (nawet, jeśli BRAMANDO.PL zamontowała bramę) 

Zamówienia internetowe: 
W przypadku, gdy towar zamawiany jest w sklepie internetowym, zamówienie staje się dla Klienta wiążące w przypadku sprawdzenia danych i potwierdzenia kliknięciem w polu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie zamówienia zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane Klientowi drogą elektroniczną. Zamówienie zostaje automatycznie przekazane producentowi (patrz zakładka Oferta).Po zaksięgowaniu wpłaty rozpoczyna się proces produkcyjny.

Wypowiedzenie umowy, anulowanie zamówienia:
Ponieważ produkty na BRAMANDO.PL nie należą do grupy produktów standardowych, nie ma możliwości anulowania zamówienia. Wszystkie zamówione elementy produkowane są zgodnie z zamówieniem i podanymi w nim wymiarami, kolorem, kierunkiem otwierania i wykonaniem, a więc na życzenie Klienta i nie pasują do innych posesji! W przypadku nieodebrania towaru naliczona zostanie kara pieniężna opiewająca na minimum 50% wartości towaru. Sądem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów jest dla obu stron sąd rejonowy Kraków Śródmieście. © BRAMANDO.PL 2018

Rozstrzyganie sporów: 
BRAMANDO.PL nie jest ani gotowe, ani zobowiązane do uczestnictwa w żądnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów. Komisja Europejska udostępnia elektroniczną platformę rozstrzygania sporów, która dostępna jest pod następującym adresem internetowym:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
">Oferta: 
Oferta BRAMANDO.PL obejmuje systemy ogrodzeniowe, bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, akcesoria I ewentualne prace montażowe. Oferta zawiera szczegóły takie jak wzór, rodzaj łuku,kolor, wysokość, szerokość, rodzaj napędu itp. Oferta staje się zamówieniem w momencie podpisania przez Klienta i udostępnienia firmie. Jeśli Klient mieszka w Małopolsce, możliwe jest przeprowadzenie pomiaru na miejscu. Jeśli Klient nie mieszka w obszarze objętym montażem, podaje wymiary na własną odpowiedzialność. W przypadku różnic dotyczących początkowych ofert zostaną one zmienione. Zamówienie rozpoczyna się w momencie wpłynięcia podpisanej oferty oraz zaksięgowania wpłaty. 

Zamówienie: 
Zamówienie składane jest bezpośrednio u Producenta (patrz zakładka Oferta). Po zatwierdzeniu podziału ogrodzenia i zaksięgowaniu zaliczki rozpoczyna się proces produkcji w fabryce. W przypadku zamówienia bramy przesuwnej zamiast rysunku wystarczy formularz określający kierunek otwierania. W przypadku zamówienia bram dwuskrzydłowych, furtek, słupków lub części zamiennych, rysunek nie jest sporządzany. Podział ogrodzenia służy Klientowi jako materiał informacyjny. Podane są w nim wysokość, szerokość i optyczne przedstawienie (przebieg łuku). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z pozwoleniem na rejestrację Klienta na firmowej liście referencji. 

Warunki płatności: 
W przypadku zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu Online wymagana jest przedpłata w wysokości 20% kwoty całkowitej brutto. Reszta należności musi zostać zaksięgowana najpóźniej w dniu dostawy! Bez wpłaty lub jej potwierdzenia towar nie zostanie rozładowany! W przypadku wyboru opcji “Płacę całą kwotę” Klient ma prawo do skonta w wysokości 2%. Całość należy wtedy zapłacić w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia. Koszty montażu podzielone są na dwie równe części. Pierwszą część należy uregulować przy okazji wykonania fundamentów i prac ziemnych, drugą przy odbiorze końcowym. Do czasu wpłacenia całości kwoty towar pozostaje własnością firmy.
Dostępne formy płatności:·         
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro       
Płatności online     
BLIK
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji 

Dostawa: 
Dostawa ma miejsce w przeciągu 8-10 tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty. Jeśli zamówiony towar nie zostanie odebrany, od jedenastego tygodnia od momentu zamówienia (jeśli nie ustalono inaczej) naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 400 PLN brutto. Trzy-cztery dni przed dostawą Klient zostanie poinformowany o jej przewidywanej dacie i godzinie. Ustalony termin – wskutek działania siły wyższej – może zostać przesunięty maksymalnie o siedem dni, a Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Dostawa ma miejsce na adres wskazany przez Klienta.Zamówiony towar zostanie rozładowany przy pomocy kierowcy i przesunięty max. 10 metrów na posesji Klienta. Dostawca i BRAMANDO.PL po rozładowaniu towaru nie biorą za niego odpowiedzialności w przypadku kradzieży.W przypadku dostawy bram przesuwnych posesyjnych, Klient musi zapewnić wystarczającą pomoc do rozładunku bramy. Moment dostawy nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem montażu. Ewentualny termin montażu (jeśli został zakontraktowany z BRAMANDO.PL) zostanie ustalony z Klientem osobno, najpóźniej w dniu dostawy. Dostarczony materiał powinien zostać niezwłocznie sprawdzony pod kątem uszkodzeń transportowych.W przypadku, gdy stwierdzone zostaną braki w zamówieniu lub towar został uszkodzony w transporcie, Odbiorca i kierowca powinni odnotować to pisemnie i dotarczyć do firmy drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin, a w przypadku wad ukrytych do 48 godzin. Późniejsza reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

Montaż: 
Przy rozpoczęciu montażu Klient zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić dostęp do prądu i wody. Pierwszego dnia montażystom muszą zostać udostępnione plany przeprowadzenia mediów, kabli telefonicznych, wody, gazu, prądu, kabli telewizyjnych itp. Jeśli Klient ich nie posiada, bierze on na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku uszkodzenia przewodów lub rur.Jeśli nie ustalono inaczej, demontaż starego ogrodzenia, wywóz ziemi i resztek betonu lub starego fundamentu nie są częścią składową oferty. Jeśli oferta zawiera napędy elektryczne lub domofony, Klient lub wynajęta przez niego firma musi zapewnić niezbędne okablowanie. Cena montażu ogrodzenia lub bramy obliczona jest dla standardowej gleby bez resztek betonu, starych fundamentów, głazów narzutowych itp. (klasa gleby 2-4 według PN-EN ISO 14688) .Jeśli w trakcie pracy montażyści natrafią na stare fundamenty, resztki betonu, korzenie lub kamienie, montaż może zostać przerwany, a jego cena ustalona na nowo po szczegółowej rozmowie z Klientem. Do prac montażowych należą: betonowanie wszystkic słupków lub ich przykręcenie, wykopanie i wylanie fundamentu dla bramy przesuwnej, montaż segmentów, bram lub furtek oraz ich regulacja i podłączenie elektrycznych elementów (z wyjątkiem wideodomofonów). Obce materiały (na przykład napędy) lub dostarczone przez Klienta skrzynki pocztowe nie będą montowane! Podłączenie przewodów elektrycznych ma miejsce tylko i wyłącznie w obrębie ogrodzenia, a nie w środku domu. Prace związane z układaniem bruku nie są częścią składową montażu. Poza celowym działaniem i rażącym niedbalstwem, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku montażu. Zaliczają się do nich przede wszystkim uszkodzenia przewodów lub rur w przypadku, gdy Klient nie dostarczy ich planów (§ 5 Abs. 2), rysy, pęknięcia, zabrudzenia garażów, stóp betonowych, wylewek oraz uszkodzenia wynikające z kopania dziur lub wiercenia. W przypadu samodzielnego montażu Klienta wszystkie elementy ogrodzenia dostarczone zostaną bez przygotowanych otworów montażowych, aby zapewnić lepszą możliwość ich dopasowania na placu budowy. Należy zwrócić uwagę, aby po obróbce elementy te poddać dodatkowej ochronie antykorozyjnej. 

Prace wykończeniowe i odbiór końcowy: 
Prace wykończeniowe i odbiór końcowy odbywają się zazwyczaj podczas drugiego terminu montażowego. Jest to jednocześnie termin zapłaty całości ustalonej kwoty gotówką, kartą lub przelewem. Zleceniodawca jest zobowiązany być obecnym podczas tego terminu, ponieważ montażysta wytłumaczy Klientowi zasady korzystania z zakupionych elementów oraz z racji ewentualnych reklamacji.Jeśli Zleceniobiorca nie będzie w stanie być obecnym w danym terminie, należy ustalić inny termin, który traktowany będzie jako dodatkowa usługa. Poza tym Zleceniodawca ma możliwość otrzymania wszystkich ważnych informacji zawartych w instrukcji obsługi. Przy stwierdzonych brakach lub reklamacjach, firma ma prawo (również wielokrotnie) do dokonania poprawek, dostarczenia części zastępczych lub udzielenia rabatu. Wady optyczne oceniane są pod kątem zgodności z normą PN EN, przy czym wszelkie wady oceniane są nieuzbrojonym okiem z odległości trzech metrów. 

Gwarancja: 
Gwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne komponenty produktu oraz ich zabudowa przez BRAMANDO.PL systemy ogrodzeniowe wynosi 2-5 lat, (jako gwarancja premium * (patrz PN EN 13241-1.) Gwarancja Premium musi zostać potwierdzona pisemnie w zamówieniu. Gwarancja producenta na odporność na rdzę firmy WIŚNIOWSKI na ocynkowane ogniowo systemy posesyjne i przemysłowe wynosi 2 lata, na systemach prywatnych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 10 lat. Na ocynkowane i powlekane poliestrowo przemysłowe bramy przesuwne o oznaczeniu typu PI 130 i PI 200 5 lat i na wszystkie pozostałe systemy przemysłowe ocynkowane ogniowo i poliestrowo (PI 95, bramy, bramy skrzydłowe, panele siatkowe i słupy) 10 lat. Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne działanie systemów bram elektrycznych! Aby to zapewnić, w regularnych odstępach czasu (przynajmniej raz w roku) inspekcje i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę. Jeśli nie zostaną dotrzymane określone odstępy konserwacyjne, użytkownik utraci wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do wyspecjalizowanego sprzedawcy lub producenta. W przypadku reklamacji lub ewentualnych wątpliwości jakościowych od klienta, użytkownik może zamówić na swój koszt eksperta ds. Stali, techniki śluzowej i kuźni. W razie potrzeby sprawdza on normy, jakości i dopuszczalne tolerancje. Firma Wiśniowski pracuje z najwyższymi standardami, jakości i pieczęciami certyfikatu, jakości ISO 9001. BRAMANDO.PL zapewnia, że dystrybuowane przez nas systemy ogrodzeniowe są zgodne z normami europejskimi w następujący sposób: Ogólne tolerancje dla konstrukcji spawanych wg PN-EN ISO 13920 - BH Wymiary, kąt, kształt i położenie zgodnie z PN - EN 22768 - 1- c. Warstwy cynku zgodnie z PN - EN ISO 1461. Malowanie zgodnie z "Wymagania techniczne dla znaków, jakości QUALICOAT dla farb Farby i powłoki proszkowe" Wszystkie bramy są zgodne z nowym standardem produktu i są wytwarzane zgodnie z DIN EN 13241-1 System zarządzania, jakością DIN ISO 9001.
Przy zamówieniach mieszanych ogrodzeń z różnych serii mogą występować różnice kolorystyczne w powłoce Ral - brak 100% dopasowania kolorów.

Ocena, opis, wyrażenie opinii:
BRAMANDO.PL wyraźnie zwraca uwagę, że zabrania się wyrażania wszelkich opinii – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – na publicznych portalach. Nierzeczowe osądy i nieprawdziwe opinie mogą naruszyć prawo osobiste zainteresowanego, które chronione jest przez stosowne przepisy prawne. Opinie mogą równiż naruszać prawa zainteresowanego w stosunku do zakładu produkcyjnego. Obejmuje to między innymi stałą klientelę przedsiębiorstwa i jest chronione przez stosowne przepisy prawne. Krzywdzące opinie mogą szkodzić firmie produkcyjnej, co daje jej prawo do wysuwania roszczeń w sprawie. Poza żądeniem zaprzestania i usunięcia krzywdzących opinii, firma ma również prawo domagać się odszkodowania w ramach stosownych przepisów prawnych.Partner handlowy akceptuje ogólne warunki handlowe i sposób prowadzenia interesów. Ich naruszenie grozi karą do 20000 PLN oraz możliwością wniesienia pozwu o odszkodowanie. 

Norma PN EN 13241-1
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne działanie systemu ogrodzeniowego. Dlatego w regularnych odstępach czasu (w zależności od częstotliwości użytkowania i obszaru użytkowania, ale przynajmniej raz w roku) przeprowadzać kontrolę i konserwację przez eksperta (inspekcję), w przeciwnym razie wygasa prawo do gwarancji.Dla każdej bramy z napędem elektrycznym BRAMANDO.PL systemy ogrodzeniowe zaleca pakiet bezpieczeństwa składający się z 5 listw bezpieczeństwa i dwóch par fotokomórek. W przypadku braku różnych elementów bezpieczeństwa odpowiedzialność spoczywa na samym kliencie: w przypadku systemów bramowych, które zwykle nie są wyposażone w pełny pakiet bezpieczeństwa ze względu na koszty, sami odbiorcy biorą odpowiedzialność za uruchomienie (nawet, jeśli firma BRAMANDO.PL zamontowała bramę) 

Zamówienia internetowe: 
W przypadku, gdy towar zamawiany jest w sklepie internetowym, zamówienie staje się dla Klienta wiążące w przypadku sprawdzenia danych i potwierdzenia kliknięciem w polu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie zamówienia zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane Klientowi drogą elektroniczną. Zamówienie zostaje automatycznie przekazane producentowi (patrz zakładka Oferta).Po zaksięgowaniu wpłaty rozpoczyna się proces produkcyjny.

Wypowiedzenie umowy, anulowanie zamówienia:
Ponieważ produkty produktów BRAMANDO.PL nie należą do grupy produktów standardowych, nie ma możliwości anulowania zamówienia. Wszystkie zamówione elementy produkowane są zgodnie z zamówieniem i podanymi w nim wymiarami, kolorem, kierunkiem otwierania i wykonaniem, a więc na życzenie Klienta i nie pasują do innych posesji! W przypadku nieodebrania towaru naliczona zostanie kara pieniężna opiewająca na minimum 50% wartości towaru. Sądem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów jest dla obu stron sąd rejonowy Kraków Śródmieście. © BRAMANDO.PL 2018

Rozstrzyganie sporów: 
BRAMANDO.PL nie jest ani gotowe, ani zobowiązane do uczestnictwa w żądnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów. Komisja Europejska udostępnia elektroniczną platformę rozstrzygania sporów, która dostępna jest pod następującym adresem internetowym:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL